Naantali on Suomen johtava Skandinavian rahtiliikenteen satama, sillä yli puolet Varsinais-Suomen satamien ja Ruotsin välisestä rekka- ja trailerliikenteestä lautoilla kulkee Naantalin sataman kautta. Lauttalinjojen vuorokautisten lähtöjen tiheys ja lyhyt merimatka takaavat hyvän ja tehokkaan yhteyden sekä ammattimaiselle liikenteelle että turismille.

Keväällä 2018 valmistunut RoRo-pistolaiturin pidennys 228 metriin mahdollistaa Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä isompien Star-luokan alusten liikennöinnin. Yhdessä Finnlinesin alusten kanssa investoinnit takaavat rahdinkuljetukseen pysyvästi maamme viennin kaipaamaa uutta kapasiteettia.

Seuraa Naantalin Satama Oy

Intelligent Sea - Integrated digital services for efficient and safe maritime navigation

Uutinen   •   Heinä 23, 2019 18:07 EEST

Älykäs meri - integroidut digitaaliset palvelut tehokkaaseen ja turvalliseen navigointiin 

- innovatiiviset uudet teknologiat pilotoidaan Naantalin ja Tukholman satamissa

Projektin kesto 10/2018-12/2021

Naantalin satama on mukana uudessa kansainvälisessä hankkeessa. Projekti parantaa meriväylien turvallisuutta ja tehokkuutta digitalisaation avulla. Projektissa kehitetään ja asennetaan kelluviin ja kiinteisiin merenkulun turvalaitteisiin erilaisia sensoreita sekä etävalvonnan ja -hallinnan vaatimaa laitteistoa, ja integroidaan turvalaitteiden tuottamaa väylätietoa muuhun väylä- ja satamadataan yhdistämällä erillisiä ohjausjärjestelmiä yhteen digitaaliseen ja pilvipohjaiseen palvelujärjestelmään. Projektissa pilotoidaan myös laivaliikenteen rikkipäästöjen valvontaa ja merialueen langatonta laajakaistaverkkoa turvalaitteiden avulla sekä niiden vaihtoehtoisia energianlähteitä.

Projektipartnereita ovat Meritaito, Tukholman satama ja Naantalin satama. Projektin innovatiivisten uusien teknologioiden pilotointi toteutetaan satamissa. Projektin tuotokset ovat monien eri loppukäyttäjien, kuten muiden meri- ja sisävesisatamien ja viranomaisten, hyödynnettävissä.

Projektin tavoitteet

  • Kehittää ja pilotoida InSea-alustaa, joka integroi nykyisin erilliset hallintajärjestelmät, satama- ja väylädatan ja merenkulun turvalaitteiden tuottaman datan digitaaliseen pilvipalveluun. Tämä parantaa merenkulun turvallisuutta ja tehokkuutta.
  • Pilotoida väylä- ja satama-alueella toimivaa laajakaistaverkkoa hyödyntäen kelluvia merenkulun turvalaitteita, mikä parantaa tiedonkulkua alusten, satamien ja muiden toimijoiden välillä.
  • Pilotoida vaihtoehtoisia energianlähteitä älykkäille poijuille mahdollistaakseen niiden omavaraisuuden. Projektissa tarkastellaan kahta teknistä ratkaisua: merivesiakkuja ja joustavia aurinkopaneeleita.
  • Pilotoida alusten rikkipäästöjen tarkkailua väylällä hyödyntäen poijuja. Etäohjatut rikkisensorit havainnoivat ohikulkevien alusten pakokaasujen rikkipitoisuutta jatkuvasti. Tulevaisuudessa esimerkiksi satamavaltiotarkastuksista vastaavat kansalliset viranomaiset voisivat kohdentaa alustarkastuksia poijujen keräämän päästödatan perusteella.

Intelligent Sea -projektille on myönnetty rahoitusta Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF).

 Tutustu hankkeeseen

Intelligent Sea - Integrated digital services for efficient and safe maritime navigation

Project time 10/2018-12/2021

The project aims to improve the safety and efficiency of maritime fairways through digitalization. In the project, floating as well as land-based aids to navigation will be equipped with devices for remote monitoring and control as well as environmental sensors. The fairway data produced by the aids to navigation will be integrated with other fairway and port data by combining several, currently separate, data and control systems into a single digital service cloud. In addition, the project will pilot marine high-speed broadband networks and monitoring of sulphur emissions from maritime transport by utilising aids to navigation, and alternative energy sources for them.

The project partners are Meritaito, the Port of Stockholm and the Port of Naantali. The innovative new technologies of the project will be piloted in the ports. The project outcomes will be available and interoperable for several different end-users, such as other maritime and inland ports as well as authorities.

Project objectives

  • Developing and piloting the InSea platform, which will integrate the currently separate control systems, port and fairway related data and the data coming from the navigational aids into a single digital service cloud. This will increase the safety of navigation as well as the efficiency of operations.
  • Piloting a high-speed broadband network to operate in the fairway and port area, using floating platforms (i.e. network buoys) which will contribute to the connectivity and information flow between vessels, ports and other parties.
  • Piloting alternative renewable energy sources for the smart buoys, thereby guaranteeing their self-sufficiency. Two technological solutions will be examined, namely seawater batteries and flexible solar panels.
  • Piloting compliance monitoring of SOX emissions from ships on fairways by employing smart floating navigational buoys. Remotely operated sniffer stations will record the emissions of passing sea vessels and operate on a continuous basis. The data from the sniffers will help e.g. the Port State Control authorities to decide if there is a need for an on-board check or other port control actions.

The project Intelligent Sea has been awarded funding from Connecting Europe Facility (CEF).

 want to know more about this project  

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.